Balsam pë Blisër dhe Lytha
Balsam pë Blisër dhe Lytha
Cmimi/Njësia
11.99 €
Sasia

Drejtëpërdrejt nga natyra në shërbimin tuaj preparati natyror për trajtim te ndryshimeve virusale në lëkurë të cilat shkaktohen nga HPV – ja (Human papillom virus). Kallvusi, lythat ne trup dhe duar, lythat e varura, kondillomat, sidhe fshikat në këmbë. Të gjitha këto gjëra që shkaktojnë dhembje dhe gjëra të pakëndshme të cilat nuk kanë asnjë shansë tek ne. Trajtimi është absolut i sigurt dhe efikas me përqindje recidive. Bëhuni pedykir i vetvetës dhe aplikoni trajtimin tuaj ne shtëpi.

Si vepron balsami dhe prej cka përbëhet?

Balsami ushtron veprim të fortë keratolitik në HPV me sinergjinë e përbërësve të fortë aktiv dhe bimor. Macerati dhe vaji i simper vivum tectorum (Sempervivum Tektorum), gjethe delli (Hedera Helix), Menta e eger (Menta Piperita) sidhe veprimi i acidit salicilik janë shumë efikas në luftë kundër HPV – së. Lënda ndihmëse është celuloa natyrore e cila është e tretur në tretësin organik dhe në fakt përforcon veprimin sherues të bimëve në vendin e sëmurë dhe njekohësisht pamundëson sjelljen e oksigjenit tek virusi e që është tejet me rëndësi për eleminimin e tij.

Čuvarkuca Staroplaninski melem Bršljan Staroplaninski melem Menta Staroplaninski melem

Cilat janë përparësit në raport me preparatet dhe metodat tjera?

Rezultatet e hulumtimit kanë treguar se Melemi i Maleve të Vjetra Balsam pë Blisër dhe Lytha, posedon veprim tejet të fortë keratolitik në HPV. Është vërejtur tërheqje dhe rigjenerim i ndjeshëm tek lezionet e sëmura të lëkurës tek personat të cilat kanë përdorur balsamin pas 7 ditëve sipas udhëzimit të paraqitur. Për dallim nga preparatet dhe me todat tjera pas aplikimit të Melemi i Maleve të Vjetra Balsam pë Blisër dhe Lytha nuk ka nevojë që të ngjiten fllastera apo vendosje te fashes, pambukut etj. Në këtë mënyrë nuk vihet deri tek presioni shtesë në vendin e sëmurë e që në rastet më të shpeshta shkakton dhembje shtesë. Nuk ka një të tillë këtu, nuk ka fllaster, nuk ka fashë e as pambuk rrjedhimisht nuk ka presion shtesë në kallvusin që dhemb apo në fshikën, ku më e reëndeshishmja është se mundësohet larje dhe tharje e lirë.

Melemi i Maleve të Vjetra Balsam pë Blisër dhe Lytha nuk sulmon dhe nuk demton indet e shëndosha! Balsami nuk është preparat kozmetik gjë që për ketë arsyje nuk duhet të shtrihet dhe të vendoset në lekurën e shëndosh, por edhe në qftë se ndodh kjo përveç iritimit të lehtë në formë të skuqjes nuk ka reaksione tjera.

Është relativisht i lirë në raport me terapitë dhe trajtimet tjera. Duke pasur para sysh efikasitetin e lartë të balsamit në luftë kundër HPV – së si dhe shfyrztëimin e tij shtëpiak raporti, cmim – kualitet dhe efikasiteti i trajtimit i jep Melemi i Maleve të Vjetra përparësi të madhe në raport me të gjitha preparatet tjera konkurente dhe në raport me eleminimin e virusit.

Dy javë pas tretmanit me Melemi i Maleve të Vjetra :

Si shfrytëzohet balsami, cili është udhëzmi për shfrytëzim dhe sa zgjatë trajtimi?

Thelbi Iikëtij trajtimi ka të bëj me faktin se pamarrë parasysh a është në pyetje kallvusi, kondillomet, fshikat në këmbë ose lythat në duar – të githa këto gjera të pakëndshme duhet që panderprereë dhe në mënyrë të vahdueshme të mbulohen me balsam në periudhen e caktuar kohore. Kjo bëhet për arsye se balsami vepron për kohen e caktuar dhe në këtë mënyrë elimonon HPV – në. Uji, hidratimi, dushi, larja nuk I pengon balsamit. Pra lirisht mundeni që të mbani higjienën personale por keni kujdes për vendet që janë në trajtim. Kur e themi këtë mendojmë që gjatë mbajtjës së higjienës personale duhet të shmangeni fërkimin e vendeve te trajtuar me sfungjer në lëkurë dorë etj. Lirisht mund ti lani vendet e trajtuara por me kujdes.

Në këto linqe si shtojcë mund të shihni udhëzimet e detajuara për trajtim të keratoës virusale veç e veç.

A vjen deri tek lajmrimi recidive pas trajtimit, rrjedhimisht a kthehet virusi

Për dallim nga metodat të mjekësore të zakonshme dhe standarde në kurimin dhe trajtimin e keratozes virusale siç janë ngrirja me azot të lëngshëm, heqja laserike apo heshjta me koagulim elektrik ku virusi ekskluzivisht hiqet nga hapësira e lekurës tek trajtimi me Melemi i Maleve të Vjetra Balsam pë Blisër dhe Lytha virusi përveç eliminimit nga shtresa e eperme të epidermës të lekurës thellë dhe gjithmonë shtyp thellë në organizëm. Në lidhje me këtë duhet të përmendim që me shumë se 95% e popullsisë botërore në veti posedon HPV –në, kurse deri te lajmërimi I virusit në lëkurë vjen si pasojë e faktorëve të ndryshëm siç janë:

 • Rënija e imunitetit të organizmit (gjendja postoperative si dhe dobësimi i përgjithëshëm I organizmit si pasojë e sëmundjës apo faktorëve të tjerë)
 • Veprimi i jashtëm mekanik. (Presioni I mbathjeve të ngushte dhe te papëershatshme si dhe mbathjës nga materialet jonatyrore)
 • Ekspozimi i jashtëm I virusit (Këndet e lagura të pishinave, prekja e mishit të freskët të kafshëve të infektuara ndaj të cilave më së shumti janë të rrezikuar mishshitësit dhe puntorët në industrinë e mishit.
 • Bartja nga njëri vend në lëkurë në vendin tjetër tek i njejti person (autoinakulim) gjatë rruarjes, fshirjës së lëkurjes me peshqir, bartja permes ndrresave etj
 • Bartja me prekje nga personi në person

Pra balsami jonë përgjithmonë heq HPV nga vendi trajtuar në trup! Recidiviteti mundet por nuk eshte e domosdoshme të lajmërohet në ndonjë pjesë tjetër por n ë qoftë se trajtimi aplikohet sipas rregullave, sipas udhëzimit të bashkangjitur, deri tek lajmirmi i recidivitetit nuk vie.

Çka ëshë me rendësi të dimë dhe të kemi kujdes të veçantë!

Gjëja më e rëndësishme në shfyrtëzimin e Melemi i Maleve të Vjetra Balsam pë Blisër dhe Lytha siç e kemi potencuar është se balsami nuk është preparat kozmetik por është preparat agresiv natyror për heqje të shpejtë dhe efikase të ndryshimeve virusale në lëkurë të cilat janë krijuar si pasojë e HP – së. Pra kujdes të vacantë duhet të kemi në:

 • Trajtimin e vendeve të infektuara me virus dhe pak për rreth.
 • Shmangjen e prekjës së syve. Në qoftë se kjo ndodhë të shpërlahet syri me ujë të vakët dhë të kërkohet ndihmë mjekësore.
 • Në qoftë se gjatë bartjes vjen deri tek djegja e fortë, dhimbja dhe skuqja e madhe menjëhereë të ndërprehe trajtimi, të hiqet balsami nga lëkura dhe vendi të trajtohet me krem hidratues. Tek disa persona lëkura është tejet e ndjeshme kështu që në këto raste nuk rekomandohet shfrytëzimi.
 • Ndalohet shfrytëzimi i preparatit për personat të cilët vuajnë nga sëmundja e sheqerit (Diabetes Mellitus). Kjo bëhët për shkak se sëmundja e lartpërmendur perveç tjerash manifeston edhe problemet me çrregullim të qarkullimit dhe lajmërimit eventual të gangrenës së gishtrinjëve të këmbëve, kështu që shfrytëzimi Iipreparatit tonënë ato raste kontradiktohet. Gjithëashtu tek personat me çrregullim në qarkullim te ekstremiteteve të poshtme për arsyje si tek rasti i sëundjes së sheqerit.
 • Tek personat nën moshen 10 vjet. Nuk rekomandohet trajtimi i lëkurës së femijëve të vegjel veçanërisht të fytyrës ose edhe në qoftë se trajtohet ajo duhet të bëhet me kujdes në prani të obliguar të prindërve.
 • Ndalohet shfrytëimi Iipreparatit tek shtatëzënat. Nuk ka të dhëna se si përbërsit e lartëpermendur mund të veprojnë në zhvillimin e fetusit në shtatëzëni gjë që për arsyje preventive nuk ua rekomandojnë këtë trajtim shtatënave.

Staroplaniski Melem za Kurje Oko i Bradavice

Në fund ajo që është më e rëndësishmja para shfrytëzimit të balsamit rreth reaksioneve të padëshirueshme në preparat domosdoshmërisht duhet të konsultohenii me mjekun ose farmacistin tuaj.

Verejtje tjera:

 • Afati e skadimit është 90 ditë nga moment i hapjës
 • Balsamin duhet ruajtur ne vend të errët dhe të thatë larg fëmijëve.
 • Paketimi i balsamit: Shishe e vogël qelqi 15ml.

Mënyra e blerjës:

 • Mënyra e dërgesës bëhet me post, pagesa gjatë pranimit. Shpenzimet e dërgesës nuk janë të përllogaritura në çmim. Afati i dergesës 1-2 ditë të punës.
 • Blerja në barnatoret e furnizuara mirë.
 • Listën e vendeve të shitjës shikone këtu
 • Për blerje nga jashtë vizitoni verzionin anglez ose gjerman të faqës tonë, plotësoni fetëporosinë dhe njëkohësisht bëni pagesën me kartelë kreditore ose PayPal. Afati I dergesës është 7-9 ditë pune.

Klikoni këtu për Anglish ili ose këtu për Gjermanisht versionin e faqes tonë.