Lythat (Verrucae) janë ndryshime në lëkurë dhe të cilat krijohen për shkak të veprimit të HPV-së (human papilon virus) në epidermë të lëkurës. HPV shkakton hiperplazë të epitelit dhe ndryshime të llojllojshmë në stacione. Lythat mundë të gjenden si ndryshime individuale në lëkurë ose në membranat mukoze por më së shpeshti shihen lythat multiple. Pamja dhe madhësia e lythave varet nga ajo se ku i gjejmë, por mund të ndryshojnë pamje për shkak të traumatizimit dhe iritimit të lëkurës.

Lythat mund të zgjasin me vite, mirpo kohëzgjatja e tyre varion njejt siç varion edhe kohëzgjatja e shërimit të tyre. Pas disa muajve mund të vie deri tek tërheqja e plotë, mirpo pas një kohe mund që të lajmrohen në ndonje vend tjetër.

Te kush lajmrohen dhe si krijohen lythat?

Lythat mund të lajmrohen në çdo periudhë të jetës, por më së shpeshti lajmrohen tek fëmijët, e më rrallë tek të moshuarit. Lythat i shkakton Human Papilon Virusi (HPV) , e që deri më sot janë të identifikuar më shumë se 80 tipe të këti virusi. Tipet e caktuara të këti virusi shkaktohen nga ndryshimet specifike në lëkurë ose në membrana të mukozës. Lythat und të krijohen me bartje të virusit nga njeriu në njeri, kurse tek një njeri mund të gjinden në disa vende të ndryshme, për shkak të bartjes së virusit nga njëri vendin tjetër në lëkurë. Kjo formë e bartjes quhet Autoinokulacion. Lythat shumë shpesh në mënyrë spontane zhduken. Nuk dihet mekanizmi imunologjik I cili sjell deri tek tërheqja e lythave, por dihet se tek personat imuniteti i të cilëve është i dobësuar si p.sh për shkak të transplantimit të organit ose infekcioneve tjera mund të krijohen ndryshime të përgjithshme në lëkurë të shkaktuara nga HPV-ja. Gjithashtu, tek profesionet e caktuara, sic janë për shemull punëtorët në industrinë e përpunimit të mishit, shumë shpesh është e pranishme lajmrimi i lythave për shkak të kontaktit direkt me mishin e freskt të kafshëve, të cilat kanë qenë të infeketuara me HPV. Lajmrimi i lythave gjithashtu është e pranishme edhe tek sportistat të cilët kanë kontakt me ujin në pishina të mbyllura (vaterpolli, noti dhe të ngjashme), për shkak të lajmrimit të inokulacionit rrjedhimisht bartjes së virusit në ujë.

Si duken lythat?

Lythat e thjeshtë (Verrucae Vulgaris) mundë të lajmrohen gjithkund në lëkurë. Megjithatë, më së shpeshti janë të lokalizuara në vendet e presionit në lëkurë siç janë: gishtrinjët, brrylat, gjunjët dhe shputat. Shpesh gjenden edhe nën thonjë e që në këtë rast mjaftë shkaktojnë dhembje.. Lythat në duar janë forma më e shpeshtë tek personat e rinj.

Duken si nyje ashpër të kufizuara, sipërfaqja e së cilave është e vrazhdë e që mundë të kenë formë të drejtë, rrumbullakët osëe edhe jot ë drejtë. Madhësia varion nga disa milimetra deri për afërsisht 1 centimetër. Formë e veçant e lythave janë ato të thembrrave. Quhen Verrucae Plantares. Për shkak të presionit këto lytha kanë sipërfaqe të rrafsht dhe shpesh lajmrohen në grupe. Më së shpeshti gjenden në vende të presionit më të madh siç janë: thembrat ose gishtrinjët, duke shkaktuar dhimbje gjatë ecjes apo vrapimit.

Tek fëmijët dhe të rinjët lajmrohen Lythat rinore (Verrucae Planae Juveniles) të cilat janë të rrafshta dhe të larta mbi nivelin e lëkurës, kanë sipërfaqe të butë dhe janë me ngjyrë të verdhë në të kafët. Shumë shpesh gjenden edhe në fytyrë, e që më së shpeshti janë të shumta për shkak së barten me autoinokulacion.

Si hiqen lythat?

Shumica e lythave për disa vite spontanisht tërhiqen. Mirpo tek rreth 35 % e të sëmurëve rishtazi lajmrohen në vendet e njejta ose në vende të reja. Metodat për heqjen e lythave përfshinë krioterapinë me oksigjen të lëngët për rreth 30 sekonda (kjo terapi është vepruese mirpo ndonjëherë duhet të përsëritet pas 2 deri 3 javëve) elektrokoagulimin dhe ekskohleimin si metoda shëruese të cilat lënë shenja… etj. Shërimi i lythave varet nga lloji I lyythave, vendi në të cilin gjenden, kohëzgjatja e tyre, mosha e të sëmurit si dhe nga reagimi i formës së terapisë së shfrytëzuar.

Terapija me Melemi i Maleve të Vjetra për heqja të aplikohet në këtë mënyrë:

 • Të lahet vendi i sëmurë me ujë të vakët dhe me sapun neutral.
 • Preparati të lyhet direkt nga shishja ose të lyhet me shkopz të veshëve me vatë në fund në lyth prej 0.5-1 cm me shtresë të hollë. Preparati në vete përmbanë tretës organik të cilët shpejt avullohen, kështu që pas shtresës së arë duhet të pritet 7 deri në 8 minuta që balsami të thahet në vendin e sëmurë dhe pas kësaj mundë të vazhdohet me aktivitetet. Nuk ka nevojë që të vendoset kurfar fashe ose fllasteri përmbi.
 • Pas 12 h. pas lyerjes së shtresës së parë duhet të lyhet me shtresë të ardhshme të hollë në vendin e njejtë. Pra shtresë mbi shtresë. Prap duhet pritur 7 deri në 8 min që balsami të thahet në vendin e sëmurë dhe të vazhdohet me aktivitetet.
 • Veprimin duhet përsëritur deri san ë vendin e sëmurë të vendosen 5 deri në 6 shtresa të holla njëri mbi tjetrin (2 herë në ditë më së miri para fjetjes ose edhe në mengjes).
 • Gjatë asaj kohe lythi mund të laget edhe me ujë gjatë larjes por nuk guxon që të fërkohet (me brushë sfungjer e të ngjashme).
 • fërkohet (me brushë sfungjer e të ngjashme) Pas lyerjes me balsam të njejtin duhet lënë që të rrij 10 deri në 15 ditë rrjedhimisht duhet lejuar që substancat shëruese të balsamit të bëjn punën e tyre. Gjatë asaj kohe duhet kujdesur për lythat, të mos vendosen fllastera, fasha e të ngjashme përmbi. Të mos preket me dorë dhe të mos hiqet.
 • Pas diku 15 ditë lyerje shtresat e balsamit do të bien vetë dhe lythat do të zhduken.
 • ë qoft se pas asaj në mesin e vendin në të cilin ka qenë lythi mbetet pik e bardhë e gjatësisë 3 deri në 5 mm, bëni pauz 1 deri në 2 ditë dhe përsërisni veprimin duke vendosur tri shtresa njëri mbi tjetrin , një herë në dite dhe lëreni që balsami të veprojë 10 ditë. Pas kësaj rrënja do të del mbi sipërfaqe dhe Ju do heqni me gishta. Kjo është për arsye se procesi nuk ka operuar, pra rrënja e lythit është shumë thellë në mënyrë që të hiqet me një terapi.
 • Bëhuni këmbngulës dhe ne u garantojmë shërim të sigurt.

Klikoni KËTU dhe porositni Melemi i Maleve të Vjetra Balsam pë Blisër dhe Lytha!

Lirohonu nga HPV virusi i cili krijon lytha.

Rritjet në lëkurë, saktsisht lythat janë pasojë e virusit. Që të zgjidhni këtë problem të pakëndshëm ja disa këshia:ë

 • Mësohuni ta njihni lythin. Mësohuni se cilat janë vendet e rrezikut të lartë.
 • Nuk janë të rrezikshme vetëm pishinat, por të gjitha vendet në të cilat është nxehtë dhe lagësht (sallat e gjimnastikës, fites qendrat, zhveshtoret… ). Që të zvogloni rrezikun në vendet në të cilat ekziston rreziku Iishtuar nga infektimi, kurr mos shkoni zbathur.
 • Çdo lyth është rast për vete.
 • Lajmrohuni tek ne dhe problemin do ta zgjidhim me sukses.