Sëmundja e paparashikueshme dhe e bezdishme e lëkurës

Psoriaza

Psoriaza araqet sëmundje kronike të lëkurës e cila karakterizohet me skuqje dhe përcillet me luspa të bardha. Më së shpeshti manifestohet në brylla, gjunjë dhe pjesët e kokës. Pjesëmarrja e sëmundjes varet nga raca (rrallë lajmerohet te popullata e zezë he e verdhë) si dhe tek kombet (tek indianet dhe eskimet nuk është evidentuar).

Sëmundja mund të lajmerohet në cdo periudhë të jetës nga lindja e deri tek mplakja por më së shpeshti lajmërohet në periudhen e pjekjës gjinore. Njejtë është e përfaqësuar si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat, por tek femrat zakonisht lajmërohet në fazat e hershme të jetës. Ndonjëherë sëmundja mund të ketë formë të butë por egzistojnë edhe raste te rënda të cilat përfshinë pjesën dërmuese të lëkurës. Psoriaza nuk është sëmundje ngjitësë dhe nuk bartet nga personi në person.

Tipet e Psoriazes:

Psoriaza mund të definohet si:

  • E lehtë (më pak se 3% të mbulimit të lëkurës)
  • Mesatare (nga 3 – 10% të mbulimit të lëkurës)
  • E veshtirë (mbi 10% mbulimit të lëkurës). Vlen të theksojmë që pëllëmba paraqet 1% të hapësirës së terësishme të lëkurës në trup.

Në bazë të rrjedhës së sëmmundjes dallojmë dy tipe themelore siç janë:

  • Psoriasis Guttata Këtë formë zakonisht e hasim tek fëmijët dhe të rinjët dhe mirë reagon në terapi. Lajmrohet pas infekcionit akut të organeve respiratore siç janë: gripi, angina etj, e që ngusht është e lidhur me rënien e imunitetit të organizmit. Zakonisht tejkalohet në mënyrë spontane, mirëpo mund të kaloj në formë kronike.
  • Psoriatis Vulgaris Vullgare është shpesh e induktuar nga stresi psikik dhe nga futja e tepërt e alkoholit. Në përqindje të madhe me terapinë e Melhemit të malit të vjetër për Ekzemë dhe Psorijazë vie deri tek tërheqja e plagëe psoriatike. Natyrisht, kohëzgjatjen e përmirsimit të realizuar nuk është e mundur ta definojmë.

Çka e shkakton shfaqjen e Psorijazës?

Shkaktari i sakt i kësaj sëmundje ende nuk dihet, por mendohet se bëhet fjalë rreth një sërë faktorësh të kombinuar të cilët e sjellin këtë sëmundje. Gjenetika është njëri ndër ata faktorë. Është vërtetuar se rreth 30% e pacientëve ka predispozitë positive gjenetike familjare. Nuk është sqaruar as aryseja e shfaqjes së shpeshtë të Psorijazës në vende të caktuara. Ajo që është fakt i pa mohoueshëm është se tek 30-40 % e pacientëve të cilët vuajn nga psorijaza, sëmundja ka ardhur si pasojë e stresit. Gjithashtu, besohet se shkaktari qëndron në sistemin imun. Rruzat e bardha të gjakut lëshojnë kemikaljet, citokinet të cilat stimulojnë ndezjen (skuqjen) dhe bëjnë të mundur që qelizat e e lëkurës të ndahen shumë me shpejt se ç ‘është normale. Në lëkurë formohen shenja ndezjeje, shtresa dhe shenja të trashura.

A shërohet Psorijaza?

Nuk ekziston medikament i cili përgjithmonë shëron psorijazën. Mirëpo, ekzstiojnë një sërë tretmanesh të cilët në të shumtën e rasteve mund që simpotomat e psorijazës ti mbajnë nën kontroll, gjë që e zovoglojnë dhe e tërheqin.

Melemi i Maleve të Vjetra Balsam për Ekzemë dhe Psoriazë më formulën e tij unikale më sukses mënjanon simptomet e Psorijazës. Efekti i tretmanit është shumë shpejt i dukshëm kështu që kruarja, djegëja dhe dhembja zhduken pas ca ditësh. Pas tretmanit i cili zgjat 30 ditë vie deri tek tërheqja drastike e sipërfaqes së psorijazës, kurse në 85 % të rasteve vie deri tek tërheqja dhe zhdukja e plotë.

Efekti dhe veprimi është i garantuar. Mirëpo, ka karaketer individual dhe varet nga personi dhe organizmi , që do të thotë se nuk dihet se kur dhe për cilën kohë psorijaza eventualisht do të rikthehet?!

Klikoni KËTU dhe porositni Melhemin e malit të vjetër për Ekzemë dhe Psorijazë!

Disa këshila:

  • Shmangëjuni situatave stresuese, për shkak se stresi është faktorë tejet i rëndësishëm në zhvillimin e kësaj sëmundje.
  • Veshni ekskluzivisht rroba pambuku
  • Gjatë mbajtjes së higjienës personale maksimalisht shmangëjuni (në qoftë se është e mundur) prekjes së hapsirës së trajtuar më sapun, dush ose me mjete kimike. Uji NUK pengon dhe NUK I bënë dëm tretmanit.
  • Shmangëjuni ose zvogloni në mënyrë drastike konsumin e alkoholit. Alkoholi është njëri ndër shkaktarët për lajmrim të psorijazës.