Fibromi i butë, lythat e varura, janë zgjatura të të zakonshme beninje të lëkurës, të cilat duken si pjesë e varur e lëkurës. Ndryshimet në lëkurë zakonisht pershkruhën si gervishtje e lëkurës ose e ngjyrosur me shkëlqim e cila ngritet nga shtresa e hollë e lëkurës, e cila duket si një trung i ngushtë.

Vendet karakteristike në të cilat paraqiten janë qafa, ndërsjetullat, gilzat, kapaket e syve dhe pjesa nën gji. Megjithëse ndryshimet e pigmentin në lëkurë mund ndonëherë të ndryshojnë në pamje ato janë zakonisht të buta ose të ejtura lehtësisht dhe të parregullta, ngjyra e mishit është njyrë kafe edhe varen në trungun e vogël.

Fibromet e hershme dhe fillestare mund të jenë të vogla si pika të fryera rreth qafës. Përkundrazi disa fibrome të varura të lëkurës und të jenë të mëdha si grumbull.

Ku lajmëorhen fibromet varëse?

Fibromet varëse ose fibromet e buta mund të lajmërohen në çdo vend të lëkurës. Mirëpo vendet në të cilat me së shpeshti lajmërohen janë kapakët e syve, qafa, gilzat, pjesët e sipërme të trupit (kryesisht nën gji tek gratë). Përderisa fibromet klasike të lëkurës janë mjaft karakteristik në pamje dhe lajmërohen në vende specifike (qafë, kapak të syve, rrudhat e barkut), egzistojnë fibromet të cilat mund të lajmërohen në vende tjera.

Kush ka predispozita për fibrome të varura?

Përafërsisht gjysma e popullsisë kohë pas kohe ka fibrome të varura. Megjithëse sipas rregullës fibromet janë të fituara (nuk janë të pranishme prej lindjes) dhe mud të paraqiten tek secili ato shumë shpesh i hasim tek personat e rritur, e më së shumti zgjaten pas vitëve të gjashtëdhjeta. Fëmijet dhe fëmijet e vegjel të cilët mësohen të ecin mund gjithështu tu zhvillohen fibrroma molle nënsqetulla dhe në qafë. Mirëpo shumë shpesh paraqitën në zonat fërkuese ose gjatë kruarjës së lëkurës. Prania e fibromeve është karakteristik për personat obez.

A është fibromi I varur dhe I butë tumor?

Fibromet kanë tip të rritjës të tumorit beninje dhe mjekësia nuk njeh raste dhe mjekësia nuk njeh raste që mund të shëndrrohen në karcinom.

Cilat probleme I shkaktojne fibromet?

Ato janë të dalura të vogla të lëkurës të cilat sipas rregullës nuk shkaktojnë simptoe përveç kur janë në mënyrë të vazhdueshme të irrituara si për shembull nga jaka ose në vendet penguese. Heqja kozmetike me qëllim të përmirësiit të pamjes është aryeja më e shpeshtë. Fibromi mund që në raste të caktuara të kërkoj të hiqet në qoftë se irritohet dhe bëhet shumë skuqet nga gjakëderdhja ose nxihet nga rrotullimi si pasoj e vdekjës së indit të lëkurës (necrosis).

Kohë pas kohe mund të lëndohen me rroba me stoli me kafshë shtëpiake ose me rrip të sigurisë të automobilit duke shkaktuar dhembje dhe siklet. Përfundimisht lythat e varura janë ndryshime dalëse beninje të cilat nuk kanë potencial kancerogjen (malinje)..

Si hiqen fibromat e varura ?

Egzistojnë disa mënyra efikase mjekësore që të hiqën fibromet e lëkurës duke përfshirë edhe heëqjen kirurgjikale, me aplancion ngrirje me oksigjen të lëngët si dhe me djegje (duke shfrytëzuar kaoterin elektrik mjekësor).

Gjithashtu egzistojnë edhe barna shtëpiake dhe tretmane vetëshërbyese duke përfshirë lidhjen e fibromit të vogël duke lidhur me një copë peri ose me mëndafsh dentar duke e lënë fibrominn të lidhur për disa ditë.

A duhet që fibromet e varura të dergohen në patologji?

Fibromi më i zakoshëm i varur i lëkurës mund të hiqet me analiza patologjike që të jeni të sigurt që indi me të vertet është fibrom dhe asgjë tjetër. Përveç tjerash ndryshimet e lëkurës të cilat tajojnë secret dhe ato të cilat shpejtë ndryshojnë mund gjithëashtu të dërgohe në analiza patologjike. Egzistojë disa të dhena shumë të rralla në gjetjen e karcinomave të lëkurës në fibromat e lëkurës.

A mund të bëjmë dallimin ndërmjet fibromave dhe lythave?

Lythat tentojnë të jenë me sipërfaqë jo të rregullt për dallim nga fibromat të cilat janë zakonnisht të buta.BLythat tetojnë të sheshta derisa fibromat janë shumë të degëzuara.. derisa lythat janë plotësisht te shkaktuara nga HPV humana papilloma virusi,, fibromat janë vetëm ndonjëhere të lidhura me HPV. Plagët e ijeve dhe gjenitale të cilat janë të ngjajshme me fibromat e lëkurës mund të jenë lytha gjenital ose kondillom. Biopsia mund të ndihmoj për diagnostifikimin se a janë me të vertetë të zgjatura fibrome lëkurore dhe a është shkaktar i tij veprimi I HPV – së.

A mund Melemi i Maleve të Vjetra me veprimin e tij shërues ti heq fibromat?

Theksuam që fibromet vetëm ndonëhere janë të lidhura me HPV humana papilloma virusin. Melhemi i malit të vjetër si keratolitik I fortë do të tregon rezultate të shkëlqyera në kurimin dhe largimin e fibromave vetëm në qoftë se:

  • Me të vërtet janë fibroma a jo te dalura (nevus dermal dhe epidermal), të reja të kombinuara nga indi lidhor dhe nervor (neurofibrom). Më së miri është të konsulltohet mjeku i cili do te diagostifikonte saktë shkaktari eventual të krijimit të tij.
  • • Në qoftë se janë në pyetje fibromat dhe në qoftë se shkaktar i krijimit të tyre është HPV, në atë rast trajtimi me melhemin e malit të vjetër është efikas perfundimisht.

Si ta aplikojmë trajjtimin me melhemi e malit të vjetër për largimin e fibromit?

Tretmani aplikohet apsolutisht njejtë si tretmani për largimin e lythave (në faqën për lythat është dhënë sqarim I trajtimit) në qoftë se bëhet fjalë për fibromanë sy rreptësisht të kihet kujdes që melhemi most ë vij në kontakt me sy për shkakt te pranisë së tretësve organik. Por prap në qoftë se vije deri te kontakti syri duhet të lahet me ujë të vakët dhe të kerkohet ndihmë profesionale të mjekut. Përmendëm edhe në qoftë se trajtohen fibromat në qafë, gilza ose në fytyrë mund te vijë deri te paraqitja e djegjës për shkak se lëkura në ato pjesë është e hollë. Intensiteti i reaksionit është indibidual siq është individual reaksioni I lëkurës së pacientit. Në vetëm pak raste mund të vije deri te komplikimet si irritime të vendeve të sëmura, skuqje, enjtje e të ngjajshme. Në ato raste tretmani duhet të ndërpritet.

Kliko KËTU dhe porosit menjëhere Melemi i Maleve të Vjetra për fibromet !

Përfundimi:

  • • Fibromat e varura janë të zgjatura të zakonshme dhe jot ë rrezikshme të lëkurës.
  • • Mund të hasen rregullisht në kapak të syve, qafë , kafas të krahërorit, gilza dhe ije.
  • • Sherimi I fibromave perfshinë ngrirjen largimin kirurgjikal me skallper, largimin me nxehtësi elektrokaoter, largimin me vetëiniciativ me lidhje të perit si dhe terapinë me melhemin e malit të vjetër në qoftë se shkaktar I krijimit të tij është HPV!